ประกันชีวิตควบการลงทุน

หรือประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked)

กรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์ เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสในการลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าจ่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

  1. ส่วนของความคุ้มครอง
  2. ส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกรมธรรม์
  3. ส่วนที่นำไปลงทุน

โดยประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์จะมีการหักค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยตรง แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองในลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบระหว่างประกันชีวิตแบบทั่วไป ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ และกองทุนรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

ประกันยูนิตลิงค์ กรุงไทย-แอกซ่า

Unit-Linked มี 3 ผลิตภัณฑ์ดังนี้

iInvest

ประกันควบการลงทุน iInvest สะสม ป้องกัน ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณ ถือเป็นการตอบโจทย์การออมเพื่อความสำเร็จ เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้อง เพื่อส่งต่อความมั่นคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
✔ ลงทุนง่ายชำระเบี้ยครั้งเดียว
✔ ค่าธรรมเนียมต่ำ
✔ เป็นกองมรดกที่ล้ำค่า
✔ โบนัสการถือกรมธรรม์

iWealthy

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
✔ เบี้ยเป็นรายงวด
✔ กําหนดความคุ้มครองได้เอง
✔ เป็นกองมรดกที่ล้ำค่า
✔ โบนัสการถือกรมธรรม์

iLink

พลิกบทบาทครั้งสำคัญของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มากกว่าด้วยความคุ้มครองชีวิตที่โดดเด่นผสานความคุ้มครองหลากหลายที่คุณเลือกได้ ด้วยความยืดหยุ่นของแบบประกันที่จะสามารถทำให้คุณเลือกหรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง วางแผนทางการเงินได้ตามไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ
✔ มากกว่าความคุ้มครองชีวิต ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลาย
✔ มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการของทุกช่วงวัย
✔ กำหนดและปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ
✔ มีเงินโบนัสตั้งแต่สิ้นปีที่ 4
✔ เบี้ยประกันมีความยืดหยุ่น

คำถามที่พบบ่อย

1.Unit linked หรือประกันชีวิตควบการลงทุน คืออะไร?
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ที่รวมข้อดีทั้งประกันชีวิตและกองทุนรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในเวลาเดียวกัน โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกสัดส่วนได้ว่าต้องการเน้นไปที่ความคุ้มครองหรือเงินลงทุน ตามความต้องการในแต่ละช่วงวัย ซึ่งในส่วนผลตอบแทนจะไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

2.ทำไมต้อง กรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์ Unit linked?
เพราะ Unit linked มีความยืดหยุ่นสูงโดยเน้นไปที่ความต้องการของผู้เอาประกันเป็นหลัก โดยผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ได้ดังนี้
-ความคุ้มครอง สามารถปรับเพิ่ม-ลด ได้ระหว่างสัญญา (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)
-ถอนเงินบางส่วน ในกรณีที่มีเหตุจะต้องใช้เงินจากกรมธรรม์ ท่านสามารถถอนบางส่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามจุดประสงค์ โดยที่ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง*
-หยุดพักชำระเบี้ยในบางปี ตามความเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิต ที่อาจมีความไม่แน่นอนและแตกต่างออกไปจากแผนทางการเงินที่วางไว้ในช่วงเวลานั้นๆ ท่านสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ในปีกรมธรรม์ที่ท่านต้องการและกลับมาส่งเบี้ยได้เมื่อพร้อม โดยที่ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง**

จะเห็นว่าความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนต่างๆ สามารถทำได้ตามความต้องการ ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต และเป็นสิทธิประโยชน์ที่แบบประกันอื่นๆ ไม่สามารถทำได้
*บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์จากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ วันครบรอบเดือน และกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ยังมีเพียงพอ

3.ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไปกับ Unit linked?
ถ้าเปรียบเทียบกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ยูนิตลิงค์แตกต่างจะเป็นเรื่องความอิสระในการบริหารและออกแบบกรมธรรม์ด้วยตัวผู้ทำประกันเอง ในขณะที่ประกันชีวิตแบทั่วไป ข้อกำหนดทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ตามแบบประกันนั้นๆ และบริษัทประกันรับความเสี่ยงไว้เอง ผู้เอาประกันจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนของเบี้ยเพื่อความคุ้มครองหรือผลตอบแทนได้ตามความต้องการ

4.แบบประกัน Unit linked มีกี่แบบ และ เหมาะกับใครบ้าง?
มี 2 แบบ

  1. RP (Regular Premium) เป็นการชำระเบี้ยรายงวดโดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวนเท่าจากเบี้ยประกันที่ชำระเข้ามา ซึ่งจะมีความคุ้มครองสูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการทยอยชำระเบี้ยเป็นรายงวดสามารถวางแผนการเพิ่ม-ลด ความคุ้มครอง เงินส่วนที่เหลือยังสามารถออมเงินไปในเวลาเดียวกัน และหยุดพักชำระเบี้ยได้เมื่อจำเป็น
  2. SP (Single Premium) เป็นการชำระเบี้ยครั้งเดียวเป็นเงินก้อน โดยความคุ้มครองจะคิดเป็นจำนวน % ส่วนเพิ่มจากเบี้ยประกันที่ชำระ เหมาะกับผู้ที่ไม่เน้นเรื่องความคุ้มครองมากนักแต่ยังมีผลประโยชน์ที่มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระเข้ามากรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต เหมาะกับการวางแผนมรดกหรือสร้างผลตอบแทนจากเบี้ยที่ชำระ

5.ในช่วงที่หยุดพักชำระเบี้ย ความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับหรือไม่?
ยังคงมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ยังคงมีพอชำระค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ ณ วันครบรอบเดือน

6.ทำไม Unit linked มีโอกาสได้ผลตอบแทน ที่มากกว่าแบบประกันทั่วไป และมีโอกาสขาดทุนไหม?
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป บริษัทฯ จะนำเงินหลังหักค่าดำเนินการต่างๆ ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธบัตรรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มยูนิต ลิงค์ สามารถเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้ เช่น ถ้าท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นท่านสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นในสัดส่วนที่มาก และลดสัดส่วนของกองทุนตราสารหนี้ลง ทั้งนี้ภาพรวมของมูลค่าของพอร์ตการลงทุนอาจเกิดผลขาดทุนได้ในบางช่วงจังหวะขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของภาพรวมตลาดในขณะนั้น

7.เบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ Unit Linked สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: ค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ในหมวดของประกัน เบี้ยประกันส่วนที่นำไปหักลดหย่อนภาษีได้จะแสดงไว้อย่างชัดเจนในใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับรองการจ่ายเบี้ยประกัน

8.การเวนคืนกรมธรรม์และถอนเงินจากผลิตภัณฑ์ Unit linked ได้อย่างไร?
สามารถถอนเงินออกจากผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
•ถอนเงินออกจากกรมธรรม์
สามารถถอนเงินออกจากกรมธรรม์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และอาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามช่วงปีที่ทำการถอนเงินออกจากกรมธรรม์
•เวนคืนกรมธรรม์
การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การยกเลิกความคุ้มครองและการลงทุนทั้งหมดที่ได้ทำไว้กับบริษัท ลูกค้าจะได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ณ วันที่ทำรายการสมบูรณ์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ
ตัวแทนกรุงไทยแอกซ่า
ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า