ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พัฒน์ชญา บุญพุฒ โทร. 091-419-6415
Close

ประกันสะสมทรัพย์ “Ultimate Growth 20/10” อัลติเมท โกรท 20/10

ประกันสะสมทรัพย์ กรุงไทย-แอกซ่า Ultimate Growth 20/10

 • ส่งเบี้ย 10 ปี
 • คุ้มครองนาน 20 ปี
 • ประกันออมทรัพย์ที่รับผลประโยชน์รวมขั้นตํ่าตลอดสัญญา 257% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

กรุงไทย-แอกซ่า “Ultimate Growth 20/10” เคียงข้างการเติบโตสู่ทุกเป้าหมาย

รับเงินคืนรวม 257%
ตั้งแต่ปีที่ 4-19 รับเงินคืนปีละ 2%
ปีที่ 20 รับเงินคืน 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงินเติบโตพร้อมความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา
รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มค่ายิ่งขึ้นกับการลดหย่อนภาษี
เบี้ยของ ประกันสะสมทรัพย์ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ตารางแสดงการรับผลประโยชน์

ประกันเงินออม กรุงไทย-แอกซ่า อัลติเมทโกรท 20/10

สร้างวินัยการออมอย่างมีแบบแผน

ครบสัญญารับเงินก้อนใหญ่
รับ 225% ของเงินเอาประกันภัยในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20

รับเงินคืนทุกปี
2% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4-19

เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
ส่งเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ปีที่ 1-5 รับความคุ้มครอง 100%*
ปีที่ 6-20 รับความคุ้มครอง 200%*
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
* อัตราร้อยละของจํานวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาทขึ้นไป

อายุรับสมัคร
1 เดือน – 70 ปี

สอบถามเบี้ย | ขอแบบเสนอ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

ตัวแทนกรุงไทยแอกซ่า
ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า

ประกันสะสมทรัพย์ / ประกันเงินออม

กรุงไทย-แอกซ่า Ultimate Growth 20/10

ควรเลือก ประกันสะสมทรัพย์ แบบระยะสั้นหรือระยะยาวดี

การวางแผนการเงินและการเลือกประกันชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะกับผู้ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ สิ่งหนึ่งที่คนหลายคนสงสัยคือว่าควรทำประกันสะสมทรัพย์แบบระยะสั้นหรือระยะยาวดี? ผลตอบแทนแบบไหนคุ้มค่ากว่า? วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และอ่านข้อเสนอแนะดีๆ กันค่ะ

ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น

ในมาตรฐานของตลาดประกันชีวิตมักจะมีระยะเวลาคุ้มครองประมาณ 10 ปี เนื่องจากกรมสรรพากรได้ระบุสิทธิการลดหย่อนภาษีโดยการนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดได้ ดังนั้นแบบประกันส่วนใหญ่ที่ออกแบบมาจะมีระยะตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป การเลือกระยะสั้นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการระยะเวลาคุ้มครองสั้น และมีเป้าหมายระยะสั้น เช่น การเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวหรือซื้อสิ่งของต่างๆ

ประกันสะสมทรัพย์ระยะยาว

ก็คือประกันที่มีระยะสัญญานานกว่า 10 ปี เช่น 15 ปี, 20 ปี, หรือ 25 ปี เราควรเลือกระยะนี้เมื่อเรามีเป้าหมายระยะยาว เช่น การเก็บเงินเพื่อเกษียณหรือการลงทุนในอนาคต การเลือกประกันชีวิตระยะยาวจะช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการวางแผนการเงิน และสามารถสร้างวินัยในการเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้น

อายุขณะที่กำลังจะทำประกันมีผลในการวางแผนการเงิน คนที่อายุน้อยจะมีเวลาเก็บเงินมากขึ้น และสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราสามารถเปรียบเทียบคนที่อายุ 25 ปี กับคนที่อายุ 35 ปี โดยระยะเวลาต่างกันถึง 10 ปี และพบว่าคนที่เริ่มเก็บเงินเร็วกว่าสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้มากกว่า

อาชีพ รายได้ และการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำประกันชีวิต การทำประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างวินัยในการเก็บเงินได้มาก เราควรพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันและความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายของเรา

รหัสตัวเลขของกรมธรรม์บอกถึงระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน เราควรดูรหัสนี้ในกรมธรรม์เพื่อเข้าใจเรื่องรายละเอียดของประกันชีวิตที่เราเลือก

สิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ และสามารถนำไปประกันเสียชีวิตได้ตามเงื่อนไข

ผลตอบแทนของประกันชีวิตมีความหมายสำคัญ โดยส่วนมากมักจะอยู่ระหว่าง 2%-4% ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันชีวิตและเงื่อนไขของบริษัทประกัน

แต่ละบริษัทประกันมีแพ็คเกจต่างๆ ให้เลือกเพื่อตรงความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของตนเอง

การเลือกประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเงินของแต่ละบุคคล ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายของตนเองอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งตามความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ

ข้อดีของประกันสะสมทรัพย์แบบระยะสั้น

 1. ระยะเวลาคุ้มครองสั้น ประกันสะสมทรัพย์แบบระยะสั้นมักมีระยะเวลาคุ้มครองประมาณ 10 ปี ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระยะเวลาคุ้มครองสั้นๆ และมีเป้าหมายการเก็บเงินระยะสั้น เช่น เพื่อการเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวหรือซื้อสิ่งของ
 2. ลดหย่อนภาษีได้ กรมสรรพากรได้ระบุสิทธิการลดหย่อนภาษีโดยการนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดได้ ซึ่งช่วยลดภาระภาษีของผู้เอาประกัน
 3. ผลตอบแทนสูง ส่วนใหญ่แล้ว ประกันสะสมทรัพย์มักมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในธนาคาร ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเงินลงทุน
 4. สร้างวินัยการเงิน การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยสร้างวินัยการเงินในการเก็บเงินได้ ผู้เอาประกันจะต้องทำการชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด ทำให้มีนิสัยการออมและการเงินที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น
 5. การนำเงินไปบริหารและลงทุน เบี้ยประกันที่ได้รับจะนำไปบริหารหรือลงทุนต่อไป ซึ่งทำให้มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของเงินที่เราเก็บไว้
 6. ความมั่นคงทางการเงิน การมีประกันสะสมทรัพย์ช่วยให้มีเงินสำรองสำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือความจำเป็น unforeseen circumstances

ทั้งนี้ควรพิจารณาและวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายของแต่ละบุคคลอย่างรอบคอบก่อนทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แบบระยะสั้นค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า
error: ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า พัฒน์ชญา บุญพุฒ 091-419-6415