เตรียมมรดกแบบนี้

ประหยัดเวลาไป

27 ปี 10 เดือน

ประกันมรดก

.

เชื่อว่าเงินจำนวน 1,000,000 บาท เป็นสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนา การเตรียมเงินมรดกไว้สำหรับคนในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดเหตุสมาชิกในครอบครัวคนใดคนนึงนั้นต้องเสียชีวิตไป เงินมรดกที่เตรียมไว้จะถูกนำมาใช้เพื่อ

  • เป็นค่าจัดงานฌาปณกิจ
  • ใช้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆ
  • ใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพ
  • หรือไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

เงินมรดกก้อนนี้จะช่วยทำให้สมาชิกในครอบครัวที่ยังอยู่ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่เดือนร้อน

หลายคนอาจคิดว่าการเตรียมเงินมรดก 1,000,000 บาท นั้นเป็นเรื่องอยาก แต่ความจริงแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 : เก็บเงินเอง

ยกตัวอย่างด้วยการเก็บเงินเดือนละ 3,000 บาท (เฉลี่ยวันละ 100 บาท)

จะใช้เวลาเก็บเงินทั้งสิ้น 334 เดือน (27 ปี 10 เดือน)

เราจะมีเงินไว้เป็นมรดกให้ครอบครัว 1,000,000 บาท

ถ้าอยากเก็บครบไวก็เพิ่มจำนวนเงินที่เก็บให้มากขึ้น แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือเราต้องเก็บแบบสม่ำเสมอทุกวันและมีชีวิตอยู่เก็บเงินให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้หลายคนไปไม่ถึงเป้าหมาย เพราะต้องเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตไปก่อน เงินที่เก็บไว้ยังไม่พอจ่ายค่าจัดงานศพก็มีให้เห็นมากมาย ทำให้เป็นภาระครอบครัวไปอีก

.

.

วิธีที่ 2 : ทำประกันมรดก

ยกตัวอย่าง ชายวัย 30 ปี ทำประกันมรดก 1,000,000 บาท

จะส่งเบี้ยประกันเดือนละ 2,322 บาท

ส่งเบี้ยทั้งหมด 216 เดือน (18ปี

รวมใช้เงิน 501,552 บาทเท่านั้น

วิธีการนี้จะใช้เงินและเวลาน้อยกว่ามาก

นี่คือข้อดีของประกันมรดก

✅ คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ หากเกิดการสุญเสีย ครอบครัวจะรับมรดกทันที 1,000,000 บาท แม้จะส่งเบี้ยไปเพียงงวดเดียว

✅ ใช้เงินน้อยกว่า ทำให้เรามีเงินไปใช้ทำอย่างอื่นได้มากกว่า

✅ ประหยัดเวลากว่า เมื่อกรมธรรม์อนุมัติ เราจะมีวงเงินมรดกทันที 1,000,000 บาท

✅ ถ้าเราจากไปก่อน ครอบครัวก็ได้รับมรดกเงินล้าน

✅ ถ้าเราอายุยืนอยู่จนครบสัญญา เราก็จะมีเงินล้านไว้ใช้ในยามแก่ชรา

จะเห็นว่าการทำประกันมรดกนั้นดีกว่าการเก็บเงินเอง ทุกคนจึงควรวางแผนทำประกันมรดกไว้เพื่อไม่ให้คนในครอบครัวต้องประสบความยากลำบากในวันที่เราต้องจากไป

นัดหมายวางแผนประกันมรดก

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

วางแผนประกันมรดก