การออมเพื่อสร้างกองมรดก

วางแผนเพื่อจัดสรรความมั่นคง เพื่อคนที่คุณรัก

ตลอดชีวิตการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณได้สะสมความมั่นคงมามากมาย และคุณต้องการที่จะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สร้างขึ้น เพื่อส่งต่อความมั่งคงและมั่งคั่งเหล่านั้นให้กับคนรุ่นต่อไปในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับคุณ
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและร่วมวางแผนเพื่อส่งต่อหรือจัดสรรความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรักอย่างชาญฉลาด ให้คุณไปถึงเป้าหมายอย่างที่คุณตั้งใจ

ประกันตลอดชีพ | Life Legacy

ช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต้องการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณให้คนที่คุณรัก
✔ คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
✔ ชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 หรือ 99 ปี
✔ รับผลประโยชน์จำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อเสียชีวิตหรือครบกำหนดสัญญา

ประกันชีวิตควบการลงทุน | iWealthy

คุ้มครอง ปกป้อง สะสม ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
✔ เบี้ยเป็นรายงวด
✔ กําหนดความคุ้มครองได้เอง
✔ เป็นกองมรดกที่ล้ำค่า
✔ โบนัสการถือกรมธรรม์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ
ตัวแทนกรุงไทยแอกซ่า
ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า