ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พัฒน์ชญา บุญพุฒ โทร. 091-419-6415
Close

ประกันมะเร็ง “Cancer X5” กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันโรคมะเร็ง “Cancer X5” คุ้มครองโรคมะเร็ง 5 เท่า

คุ้มครองชีวิต คุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองรายได้

หมดกังวลเรื่องค่ารักษาเพราะมีประกันโรคมะเร็ง “Cancer X5” ที่คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 5 เท่า

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก การรักษาโรคมะเร็งนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าเดินทาง ดังนั้น การมี “ประกันโรคมะเร็ง X5” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวได้อย่างทันท่วงที

ความน่ากลัวของโรคมะเร็ง

ความน่ากลัวของโรคมะเร็งนั้นมีหลายประการ ประการแรกคือโรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากและอาจกลับมาเป็นซ้ำได้ ประการที่สองคือโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แม้แต่เด็กเล็กก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ ประการที่สามคือโรคมะเร็งสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

วิธีป้องกันโรคมะเร็ง

นอกจากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แล้ว ยังมีวิธีป้องกันโรคมะเร็งอื่นๆ ดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา
 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเป็นประจำ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

เป็นวิธีสำคัญในการช่วยให้สามารถตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นระยะที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในปัจจุบันมีดังนี้

 • มะเร็งเต้านม ตรวจด้วยแมมโมแกรม
 • มะเร็งปากมดลูก ตรวจด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจด้วยการตรวจอุจจาระหาเลือดปน
 • มะเร็งปอด ตรวจด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจด้วยการตรวจระดับ PSA ในเลือด

ให้ประกันโรคมะเร็ง “Cancer X5” คุ้มครองคุณและครอบครัว

ประกันโรคมะเร็ง X5 จะให้จะมอบสินไหมเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งตามระยะที่เป็น ช่วยให้คุณมีเงินรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครอบครัว

ซื้อประกันโรคมะเร็ง “Cancer X5” วันนี้ เพื่อคุ้มครองคุณและครอบครัว หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

ให้ “Cancer X5” ช่วยลดภาระเรื่องเงินในการรักษาโรคมะเร็ง

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี

ทุนประกันชีวิตตามแผนที่ท่านเลือก

คุ้มครองโรคมะเร็ง 5 เท่าของทุนประกันชีวิต

เมื่อตรวจเจอมะเร็งรับเงินก้อนทันทีสูงสุด 5 เท่าของทุนประกันชีวิต
*จ่ายเงินก้อนตามระยะที่เป็น

คุ้มครองรายได้

รับค่าชดเชยการขาดรายได้เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง

แผนความคุ้มครอง

อุ่นใจกับความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ

ตรวจเจอมะเร็งระยะไม่ลุกลามขั้นต้น
จ่าย 10% ของความคุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่เกิน 50,000 บาท)

โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือโรคมะเร็งรังไข่ระยะแรก
จ่าย 15% ของความคุ้มครองโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามของอวัยวะที่กำหนด
จ่าย 30% ของความคุ้มครองโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งระยะลุกลาม
จ่าย 100% ของความคุ้มครองโรคมะเร็ง

เงินชดเชยรายได้
รับ 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 365 วัน) เมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
แผน 1 รับ 200,000 บาท
แผน 2 รับ 400,000 บาท
แผน 3 รับ 1,000,000 บาท

สอบถามเบี้ย | ขอแบบเสนอ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

Cancer X5
ตัวแทนกรุงไทยแอกซ่า
ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า

ประกันโรคมะเร็ง Cancer X5

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก การรักษาโรคมะเร็งนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าเดินทาง ดังนั้น การมีประกันโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวได้อย่างทันท่วงที

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง วิธีการรักษา และสถานพยาบาลที่ใช้รักษา โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งจะสูงมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งและระยะของมะเร็ง โดยมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งสมอง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึงหลักล้านบาท

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด มีดังนี้

 • มะเร็งเต้านม ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 บาท
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาท
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 บาท
 • มะเร็งปอด ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000 บาท
 • มะเร็งตับ ค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000,000 บาท

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยประกันโรคมะเร็งหรือสิทธิการรักษาพยาบาลของรัฐ จำเป็นต้องใช้เงินส่วนตัวในการรักษา ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินและอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสในการหายขาด

ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการทำประกันโรคมะเร็งหรือวางแผนทางการเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวได้อย่างทันท่วงที

นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายแล้ว ทุกคนยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ โดยการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเป็นประจำ

โดยสรุปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งนั้นสูงมาก ผู้ป่วยจึงควรเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายโดยการทำประกันโรคมะเร็งหรือวางแผนทางการเงินไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ โดยการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า
error: ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า พัฒน์ชญา บุญพุฒ 091-419-6415